WIG – Head of Events

Cynulliad Cenedlaethol Cymru – Cynghorwyr Annibynnol (x4)

The National Assembly for Wales – Independent Advisors (x4)

WIG – Team Assistant – Events